سرور مجازی ویندوز EUW2

شروع از
169,000تومان
ماهانه

25GB فضای دیسک NVME
2هسته پردازنده Xeon 3.8Ghz
سیستم عامل به انتخاب شما
2GB رم پر سرعت ECC
سرعت 1GB اشتراکی
پهنای باند نامحدود
1عدد IPv4 اختصاصی
99.99 درصد آپتایم
دیتاسنتر مجهز و پیشرفته Helsinki

سرور مجازی ویندوز EUW3

شروع از
219,000تومان
ماهانه

25GB فضای دیسک NVME
3هسته پردازنده Xeon 3.8Ghz
سیستم عامل به انتخاب شما
3GB رم پر سرعت ECC
سرعت 1GB اشتراکی
پهنای باند نامحدود
1عدد IPv4 اختصاصی
99.99 درصد آپتایم
دیتاسنتر مجهز و پیشرفته Helsinki

سرور مجازی ویندوز EUW4

شروع از
279,000تومان
ماهانه

30GB فضای دیسک NVME
3هسته پردازنده Xeon 3.8Ghz
سیستم عامل به انتخاب شما
4GB رم پر سرعت ECC
سرعت 1GB اشتراکی
پهنای باند نامحدود
1عدد IPv4 اختصاصی
99.99 درصد آپتایم
دیتاسنتر مجهز و پیشرفته Helsinki

سرور مجازی ویندوز EUW6

شروع از
459,000تومان
ماهانه

40GB فضای دیسک NVME
3هسته پردازنده Xeon 3.8Ghz
سیستم عامل به انتخاب شما
6GB رم پر سرعت ECC
سرعت 1GB اشتراکی
پهنای باند نامحدود
1عدد IPv4 اختصاصی
99.99 درصد آپتایم
دیتاسنتر مجهز و پیشرفته Helsinki

سرور مجازی ویندوز EUW8

شروع از
679,000تومان
ماهانه

60GB فضای دیسک NVME
4هسته پردازنده Xeon 3.8Ghz
سیستم عامل به انتخاب شما
8GB رم پر سرعت ECC
سرعت 1GB اشتراکی
پهنای باند نامحدود
1عدد IPv4 اختصاصی
99.99 درصد آپتایم
دیتاسنتر مجهز و پیشرفته Helsinki

سرور مجازی ویندوز EUW16

شروع از
1,099,000تومان
ماهانه

100GB فضای دیسک NVME
6هسته پردازنده Xeon 3.8Ghz
سیستم عامل به انتخاب شما
16GB رم پر سرعت ECC
سرعت 1GB اشتراکی
پهنای باند نامحدود
1عدد IPv4 اختصاصی
99.99 درصد آپتایم
دیتاسنتر مجهز و پیشرفته Helsinki