هاست اشتراکی EUCP05

78,000تومان
شش ماهه

500 مگابایت فضای NVME
1 وبسایت
1 پارک دامنه
2 اکانت ایمیل
1 دیتا بیس
1 ساب دامین
کنترل پنلcpanel
موقعیت سرور اروپا
ssl رایگان
امکان استفاده از cdn رایگان
(بارگذاری سایت با اینترانت)
نسخه php به انتخاب شما
سیستم عامل CloudLinux
وب سرور پر سرعت LiteSpeed
تامین امنیت با Imunify360

هاست اشتراکی EUCP1

157,000تومان
شش ماهه

1 گیگا بایت فضای NVME
1 وبسایت
3 پارک دامنه
2 اکانت ایمیل
2 دیتا بیس
2 ساب دامین
کنترل پنلcpanel
موقعیت سرور اروپا
ssl رایگان
امکان استفاده از cdn رایگان
(بارگذاری سایت با اینترانت)
نسخه php به انتخاب شما
سیستم عامل CloudLinux
وب سرور پر سرعت LiteSpeed
تامین امنیت با Imunify360

هاست اشتراکی EUCP2

297,000تومان
شش ماهه

2 گیگا بایت فضای NVME
2 وبسایت
3 پارک دامنه
3 اکانت ایمیل
2 دیتا بیس
2 ساب دامین
کنترل پنلcpanel
موقعیت سرور اروپا
ssl رایگان
امکان استفاده از cdn رایگان
(بارگذاری سایت با اینترانت)
نسخه php به انتخاب شما
سیستم عامل CloudLinux
وب سرور پر سرعت LiteSpeed
تامین امنیت با Imunify360

هاست اشتراکی EUCP3

379,000تومان
شش ماهه

3 گیگا بایت فضای NVME
2 وبسایت
3 پارک دامنه
5 اکانت ایمیل
2 دیتا بیس
3 ساب دامین
کنترل پنلcpanel
موقعیت سرور اروپا
ssl رایگان
امکان استفاده از cdn رایگان
(بارگذاری سایت با اینترانت)
نسخه php به انتخاب شما
سیستم عامل CloudLinux
وب سرور پر سرعت LiteSpeed
تامین امنیت با Imunify360

هاست اشتراکی EUCP4

499,000تومان
شش ماهه

4 گیگا بایت فضای NVME
3 وبسایت
5 پارک دامنه
5 اکانت ایمیل
3 دیتا بیس
4 ساب دامین
کنترل پنلcpanel
موقعیت سرور اروپا
ssl رایگان
امکان استفاده از cdn رایگان
(بارگذاری سایت با اینترانت)
نسخه php به انتخاب شما
سیستم عامل CloudLinux
وب سرور پر سرعت LiteSpeed
تامین امنیت با Imunify360

هاست اشتراکی EUCP6

589,000تومان
شش ماهه

6 گیگا بایت فضای NVME
4 وبسایت
6 پارک دامنه
6 اکانت ایمیل
6 دیتا بیس
6 ساب دامین
کنترل پنلcpanel
موقعیت سرور اروپا
ssl رایگان
امکان استفاده از cdn رایگان
(بارگذاری سایت با اینترانت)
نسخه php به انتخاب شما
سیستم عامل CloudLinux
وب سرور پر سرعت LiteSpeed
تامین امنیت با Imunify360